Kineska ekonomija: optimizam zasnovan na podacima

Sastanak kojim predsedava Si Đinping opisuje prvi kvartal ove godine kao izvanredan, ali ostaje još posla kojeg treba obaviti.

Radnik na montažnoj liniji fabrike automobila SAIC-GM-Wuling Automobile, Kingdao, provincija Shandong, Istočna Kina, avg 2018 [Foto: IC]

Montažna linija fabrike SAIC-GM-Wuling Automobile, Kingdao, provincija Shandong, avg 2018 [IC]

Kineska ekonomija je imala bolji rast nego što se očekivalo u prvom kvartalu ove godine, a poverenje na tržištu je na izuzetan način poraslo, navodi se u saopštenju sa sastanka kojim je predsedavao predsednik Si  Đinping u petak 19. aprila.

Tokom sastanka Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, članovi su analizirali trenutnu ekonomsku situaciju, sačinivši planove daljih ekonomskih aktivnosti.

Vladina ministarstva su u prvom kvartalu podstakla kvalitetan rast, produbivši strukturne reforme na strani ponude, uspevajući da sprovedu pozitivnu fiskalnu politiku i stabilnu monetarnu politiku, navodi se u saopštenju. Glavne makroekonomske brojke bile su u odgovarajućem prognoziranom rasponu, a reforme i otvaranje su kontinuirano napredovali, navodi se u izveštaju.

U saopštenju se kaže da i dalje postoje mnoge poteškoće i problemi u ekonomskom razvoju, uz veću napetost u spoljnom, globalnom ekonomskom okruženju i pritisak koji se vrši na domaću ekonomiju.

Od ministarstava se očekuje da i nadalje ostanu postojana i budu hrabra u prevazilaženju teškoća u ekonomskom razvoju, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je naglašen značaj implementacije duha decembarske Centralne ekonomske konferencije.

Makropolitika treba da bude stabilna, mikropolitike treba da budu fleksibilne, a socijalne politike treba da garantuju osnovne potrebe građana na lokalnom nivou, navodi se u saopštenju. Makropolitike treba da se fokusiraju na promovisanje visokokvalitetnog rasta i stimulisanje vitalnosti tržišta.

Naglašen je značaj visokokvalitetnog razvoja proizvodnje u stabilizaciji privrednog rasta. Tradicionalne industrije treba usmeriti ka unapređenju, a nove industrije treba da ojačaju.

Razvoj malih i srednjih preduzeća i privatnih preduzeća treba da bude podržan kroz mere kao što su ubrzavanje strukturne reforme finansija i pružanje boljih kreditnih usluga, navodi se u saopštenju. Takođe je potvrđeno da domove tj privatni prostor treba koristiti za život, a ne za aktivnosti vezane za profit i biznis.

Reformu treba dalje produbiti i otvoriti, a strani kapital treba da ima veći pristup kineskom tržištu. Smanjenje siromaštva je ključna mera izgradnje umereno prosperitetnog društva u svim aspektima, koji se mora postići do kraja sledeće godine.

Preostali zadaci za ublažavanje siromaštva su prilično zahtevni i naporni, a vladina ministarstva moraju kontinuirano da rade na tome da se zadaci završavaju. Zvaničnici zemalja koje su pogođene siromaštvom moraju pažljivo pratiti probleme kako bi osigurali da neki građani Kine izađu iz siromaštva.

Razgovaralo se i o publicističkom radu kineske partije. Najviši politički zadatak je, takođe, preporučio upućenost u namere kineskog vrha (kao reper za dalje delovanje, recimo, Sija Đinpinga i njegove Misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru). Svi partijski odbori moraju posvetiti veliku pažnju publicitetu osnovnih postulata kineskog društva i osigurati sprovođenje propisa.

Takođe, plan je da Đin Likun, prva glava Azijske infrastrukturne investicione banke (AIIB) u budućnosti postane uticajna figura u svetu finansija.

An Baijie,  China Daily  2019-04-20

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.