Kina izjednačuje strane i domaće ulagače

Aktuelni Nacrt zakona o stranim ulaganjima u Kini izjednačava strane i domaće ulagače.

Predloženi novi zakon o stranim investicijama zameniće tri postojeća i poslužiti kao osnovni zakon za tu oblast, budući da zemlja nastavlja da se otvara u novoj eri, izjavio je zvaničnik najvećeg kineskog zakonodavnog tela.

Žang Jesui (Zhang Yesui), zvanični voditelj 13. godišnjeg zasedanja Narodnog kongresa, izjavio je u ponedeljak na konferenciji za novinare kako ovaj nacrt jasno predviđa da će se strani investitori koji žele da zasnuju biznis u Kini tretirati na potpuno isti način kao i domaći investitori, uz jedan izuzetak: za strance važi i „negativna lista“ koja im zabranjuje ulaganja u određenim sektorima. Inače, svi standardi biće jedinstveni i važiće za sve podjednako, dok će model odobravanja dozvola za svaki slučaj pojedinačno biti ukinut, rekao je Žang.

Nacrt će biti predat na uvid, 15. marta ujutro, tokom četvrte plenarne sednice Narodnog kongresa.

Ukoliko bude usvojen i implementiran, ovaj novi zakon zameniće tri postojeća zakona o kinesko-inostranim zajedničkim ulaganjima, zajedničkim ulaganjima koja nisu deonički kapital, kao i preduzećima koja su potpuno u rukama stranih kompanija – zakonima koji su usvojeni mahom između 1979. i 1988. i kasnije revidirani.

“Ovo je fundamentalna promena u kineskom sistemu upravljanja stranim investicijama, i doprineće stvaranju jednog otvorenijeg, transparentnijeg i predvidljivijeg okruženja za investitore”, rekao je Žang. “Ovaj novi zakon, takođe, pruža i jače pravne garancije u trenutku kada Kina nastavlja sa svojim otvaranjem.”

Nacrtom zakona takođe se postavljaju jasne pozicije o zaštiti prava stranih investitora u pogledu stavki kao što su eksproprijacija i kompenzacija, zaštita intelektualne svojine i transfer tehnologija, a sve to su zajednički problemi stranih investitora.

Žou Mi (Zhou Mi), stručnjak sa Kineske akademije za međunarodnu trgovinu i ekonomsku saradnju, izjavio je da će novi zakon pružiti sveobuhvatnu i čvrstu pravnu osnovu za ažurirane prakse upravljanja stranim investicijama, čime će svi igrači na kineskom tržištu biti konstantno u toku s kineskim daljim reformama i otvaranjem (za strane ulagače).

“Potreba stranih investitora za zaštitom svog poslovanja se menja, od zabrinutosti oko doslednosti politika i političkog okruženja do zaštite intelektualne svojine i drugih faktora koji će uticati na njihov dugoročni razvoj i potencijal njihovih investicija.”

Ženg Kunji (Zheng Qunyi), predsednik Herbalife Nutrition China, izjavio je da se oseća ohrabrenim ovim predlogom nacrta novog zakona.

“Sa novim zakonom verujem da će strani investitori povećati svoje investicije u Kini, imajući širi upliv i propusnost kao i veću efikasnost, dok će njihova prava biti bolje zaštićena.”

 

China.org.cn 5. mart 2018.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.