A jedna slika kaže sve

U rubrici Vault, istorijskog blog internet-magazina Slatepojavila se nesvakidašnja slika nazvana “Histomap”, koja predstavlja istorijsku kartu čitavog čovečanstva od osvita civilizacije do danas.

“Histomap” je osmislio John B. Sparks, a prvi put ga je 1931. štampao Rand McNally (primerak na ovoj slici pripada Kolekciji mapa Dejvida Ramzija, koji je Slejtu ustupio verziju pogodnu za uvećavanje u gotovo prirodnoj razmeri).
Ovaj gigantski, ambiciozni grafikon lepo se uklapa sa trendom popularnosti faktografskih knjiga koje su se izdavale tokom 1920-ih i 1930-ih: “šema” na kojoj su veliki prikazi (“istorija sveta”, “svaka filozofska škola”, “sve iz oblasti moderne fizike”) pročišćeni i sažeti u oblik razumljiv i najneobrazovanijem laiku.

Histomapa je duža od 1.5 metra, a prodata je za samo jedan dolar, obavijena zelenim omotom, što je predstavljalo odobravanje i “zeleno svetlo” za njenu validnost od strane istoričara i kritičara. Grafikon je reklamiran kao “jasan, živ i sažeto razrađen”, dok je, u isto vreme, bio u stanju da vas “drži neprekidno ushićenim” tako što je predstavljao:

– stvarnu sliku “marša civilizacije”, od blatarica drevnih naroda, preko monarhističke raskoši srednjeg veka, sve do živopisne panorame života današnje Amerike (u momentu štampanja ove mape čovečanstva, bile su to 30-te godine XX stoleća).

– grafikon naglašava dominaciju, koristeći boje da pokaže kako moć raznih “naroda” (zapravo jedno “kvazi-rasno” razumevanje prirode ljudskih grupacija, prilično popularno u to vreme) evoluira kroz istoriju.

– nejasno je na šta širina obojenih “potoka” treba da ukaže (različito ofarbani vertikalni segmenti). Drugim rečima, ako Y osa grafikona jasno predstavlja vreme, šta onda prestavlja X osu? Da li je Džon Sparks video istoriju kao igru nultog zbira, u kojoj se narodi i nacije otimaju za svoj deo kolača i ograničene resurse? S obzirom na vremenski okvir njegovog poduhvata – a on je napravio ovaj grafikon između dva svetska rata i na početku najsurovije ekonomske depresije – ovo je poprilično verno odražavalo njegove stavove o čoveku, civilizaciji, razvoju društva i ekonomiji.

Na sjaj uspeha Histomape čovečanstva, nadovezalo se objavljivanje barem još dve ne manje uspešne i interesantne karte: Histomapu religije i Histomapu evolucije.

Kliknite na sliku ili ovaj link da biste uvećali kartu čovečanstva.

histomapwider

Rebeka Onion, slate.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.