Radna i profesionalna odeća: kostimi u pozorištu naših života

“Radna odeća” je serija portreta francuskog fotografa Bruna Ferta (Bruno Fert); u njoj se na ljude koji su pozirali gleda kao na radnike u određenoj profesiji, ali i kao na privatna lica. Ova dva lica svakog od nas često daju zanimljive efekte (Pilot vojnog helikoptera u svojoj uniformi – u svojoj kuhinji, a potom i sa sandalama, u kratkim pantalonama, takođe kraj kuhinjskog pulta). Birajući da fotografiše ove ličnosti, koje dolaze iz svih sfera delatnosti i života, u svojim domovima, posmatraču se omogućava da uoči jukstapoziciju profesionalne i privatne ličnosti svakog od njih.

Ovaj serijal nudi intrigantan pogled na to kako svi mi, tokom svakog radnog dana, samo oblačimo različite “kostime” namenjene za različite prilike – privatne i poslovne – pokazujući kako naša odeća određuje i naše uloge, koje igramo u “pozorištu sopstvenog života”.

Fotograf na ovu seriju svojih fotografija gleda kao na predstavljanje “dve realnosti: našeg privatnog života i naše profesionalne spoljašnjosti”, među kojima neki, barem vizuelno, protivreče samima sebi, dok se ostali, svojim privatnim i profesionalnim izgledom, međusobno dopunjuju…”

Fotografije Bruna Ferta možete videti na njegovom vebsajtu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.